Hoppa till innehåll

Våra tjänster

Våra tjänster, Er utveckling!

Behöver ni nya mål, öka kompetensen, eller bara stöttning i samband med förändring?

Oavsett vilken fas er organisation befinner sig i så anpassar vi insatserna efter era förutsättningar. Vi använder beprövade metoder där vi genomlyser hela organisationen och kan därmed fokusera våra insatser där det ger störst effekt. Genom uppföljning enligt PDCA-modellen hjälper vi våra kunder genom hela processen.

Vi tillhandahåller konsultstöd, genomför öppna och företagsanpassade utbildningar och genomlyser företaget för att identifiera nya möjligheter.

Vi hjälper våra kunder bl.a. med:

Kartlägga organisationens förutsättningar
Riskanalyser utifrån affären, miljö och arbetsmiljö
Miljöutredningar
Lagefterlevnad
Ledningssystem  (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001/AFS 2001:1, FR 2000 och RS 2360)
Affärsutveckling
Utbildningar
Coaching
Interna revisioner och leverantörsrevisioner

Kontakt oss redan idag och ta reda på hur vi kan hjälpa er komma närmare era mål.