skip to Main Content

Våra tjänster, Er utveckling!

Behöver ni nya mål, öka kompetensen, eller bara stöttning i samband med förändring?

Oavsett vilken fas er organisation befinner sig i så anpassar vi insatserna efter era förutsättningar. Vi använder beprövade metoder där vi genomlyser hela organisationen och kan därmed fokusera våra insatser där det ger störst effekt. Genom uppföljning enligt PDCA-modellen hjälper vi våra kunder genom hela processen.

Vi tillhandahåller konsultstöd, genomför öppna och företagsanpassade utbildningar och genomlyser företaget för att identifiera nya möjligheter.

Vi hjälper våra kunder bl.a. med:

Kartlägga organisationens förutsättningar
Riskanalyser utifrån affären, miljö och arbetsmiljö
Miljöutredningar
Lagefterlevnad
Ledningssystem  (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001/AFS 2001:1, FR 2000 och RS 2360)
Affärsutveckling
Utbildningar
Coaching
Interna revisioner och leverantörsrevisioner
Företagsspel

Kontakt oss redan idag och ta reda på hur vi kan hjälpa er komma närmare era mål.

Back To Top