Hoppa till innehåll

Yvonne Hellsén

Yvonne Hellsén

Yvonne Hellsén, VD

Utgår från Nyköping

Yvonne Hellsén har drivit verksamheter i över 25 år, både inom
mekanisk bearbetning och tjänsteföretag.

Hon har bland annat arbetat som VD, marknadschef, ekonomichef, KMA-ansvarig, m.m.

Hennes gedigna arbetslivserfarenhet, både inom verksamhetsstyrning och ledningssystem gör henne till en mycket uppskattad konsult som bidrar på alla nivåer i en organisation.

Idag har Yvonne det övergripande ansvaret för Idésupport´s kvalitet och tillväxt, men är också operativ som konsult.

Primärt arbetar Yvonne med styrelseuppdrag, externa revisioner för ett svenskt certifieringsorgan, interna revisioner, coachning och utbildningar.

Hon har även genomfört uppdrag åt Almi Företagspartner för nyföretagare, genomfört omställningsuppdrag för Arbetshälsa i Sverige, varit ett chefs- och medarbetarstöd i samband med omorganisation och neddragningar och suttit i ett flertal lokala och regionala styrelser.

Yvonne´s styrka är hennes positiva öppenhet och raka kommunikation
som hjälper att belysa flera lösningar och ge nya perspektiv.

Kontakta Yvonne Hellsén:

Telefon: 070 – 556 51 76
Mail: yvonne@idesupport.se
LinkedIn.