Hoppa till innehåll

Historik Idésupport AB – från 1990 och fram till i dag

1990 – Startades företaget av Björn Hellsén tillsammans med 2 kompanjoner. Vi erbjöd stöd inom försäljning och marknadsföring av egentillverkade produkter för offentlig miljö.

1994 – Efter att ha utbildat sig inom internationell marknadsföring och ekonomi med inriktning mot EU-frågor löste Björn Hellsén ut samtliga delägare och företaget går från produktförsäljning till tjänsteförsäljning inom affärsutveckling och kvalitetssäkring. Uppdragen bestod även av att vara adjungerad i styrelser såsom ordförande och coachning av chefer.

1995 – För att höja kompetens och medvetenhet i organisationer utbildade vi i ekonomi genom företagsspelet Glassfabriken.  Utbildning inom kommunikationsprofiler vem är du, vem är jag för att utveckla medvetenheten hos  kunderna kring olika personligheter.

1998 – Då organisationer efterfrågade en helhet förutom kvalitetssäkring startade vi  upp analyser via olika verktyg gällande nuläget i organisationen och coachade dem till nästa steg.  Detta ledde även till specialistrekryteringsuppdrag främst inom VVS-branschen.

2000 – Via samarbete med konsult inom specialområdet miljö kunde vi erbjuda våra kunder miljösäkring och har utifrån kunders förutsättningar tagit fram ett 30-tal ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

2009 – Yvonne Hellsén förstärker vår organisation med över 25 års erfarenhet från verkstadsindustrin inom svetsning med licenskrav.  Var huvudansvarig vid certifiering inom ISO 9001 och ASME IV. Generationsväxling, entreprenörskap, arbetsmiljöfrågor, styrelseuppdrag, omställning, coachning ,bemanning och rekrytering är några av hennes andra specialområden.

2011 – Yvonne Hellsén blir 50 % delägare i bolaget och är sedan dess VD. Efter många års arbete med framtagning av ledningssystem och delaktig vid interna och externa revisioner inom ISO, arbetsmiljö och ASME-krav startar hon upp samarbetet med ett certifieringsorgan där hon idag arbetar som underkonsult.

2015 – Clas Hellsén förstärker organisation som marknadschef och konsult inom kvalitet och miljö, utbildningar och genomför rekryteringsuppdrag.  Clas har tidigare varit yrkesofficer i marinen och sedan dess har han arbetat med frågor kring struktur, ledarskap, utbildning och förbättringsprojekt.
Sedan 6 år tillbaka har  han varit revisionsledare för ett av Sveriges snabbast växande certifieringsorgan.

2016 – Mona Gustafsson förstärker organisationen. Hon har en lång erfarenhet från tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Under hennes 30 verksamma år har hon arbetat inom olika områden så som inköp, marknad, kvalitet, produktion, förbättringsledning, m.m. Mona har stor förståelse och kunskap kring hur processer fungerar och hur man hanterar krav inom miljö och arbetsmiljö. Mona ansvarar primärt för att de ledningssystem Idésupport levererar bidrar till enkelhet och ökad processprestanda hos våra kunder. Några av Monas styrkor är att klarlägga komplexa situationer och skapa enkelhet och förståelse.