Hoppa till innehåll

Ledningssystem för kvalitet ISO 9001 & miljö ISO 14001

Ett certifierat ledningssystem en marknadsfördel som inger förtroende. Utöver det är den största vinningen med ett väl implementerat system som speglar det faktiska arbetssättet att ni får struktur, tydlighet, kontroll över era processers prestanda. Dessutom får ni bra verktyg för att arbeta med utveckling av verksamheten.

När vi hjälper våra kunder ta fram ett modernt och väl fungerande ledningssystem så utgår vi från företagets faktiska arbetssätt. Detta genom att vi inleder med att sätta upp en gemensam projektplan och fördelar sedan arbetsuppgifter utifrån våra kunders önskemål. Likaså ser vi till att ledningssystemet uppfyller önskade standardkrav.

Ledningssystem

De krav vi primärt arbetar mot är:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
  • RS 2360
  • FR 2000:2022

Organisationens förutsättningar

En av de viktigaste faktorerna för ett väl fungerande ledningssystem är att koppla ihop systemet med strategi och affärsidé. Som ett resultat av att vi ser över organisationens förutsättningar så får ni en tydlig bild över vilka krav systemet behöver uppfylla.

Lagar och andra krav

Att hålla koll på vilka lagar och krav som företaget behöver uppfylla kan vara en tung uppgift. Detta innebär att vi hjälper er identifiera tillämpliga lagar, om de ändras och hur väl organisationen uppfyller lagar och krav. Hör av dig så berättar vi mera om våra lagabonnemang. 

Interna revisioner

Ledningens yttersta verktyg för att få reda på hur väl organisationen efterlever identifierade krav, fastställda processer och rutiner är genom interna revisioner. Detta är ett område där våra konsulter har mycket stor erfarenhet av revisioner och anpassar dem efter ledningens önskemål.

Miljöutredning och miljöaspekter

Miljöutredning ligger till grund för ett väl fungerande miljöledningssystem. Genom att fastställa organisationens miljöpåverkande faktorer hjälper vi er att sätta relevanta mål som leder er framåt på ett positivt och kostnadseffektivt sätt. 

Komplettera gärna era ledningssystem med andra strukturer för att utveckla din organisation. Du kan läsa om våra andra tjänster här >>

Vill du ha hjälp med ert ledningssystem eller rådgivning från en av våra konsulter?