skip to Main Content

Behöver ni coachning? Har ni blivit hemmablinda?

Coachning behövs på alla nivåer. Oavsett om du är vd, sitter i ledningsgruppen, mellanchef, säljare eller har ett personalansvar. Det finns tillfällen då man ifrågasätter om man är tillräcklig för uppgiften. Vägen fram kan vara otydlig och kantad med risker. Det kan finnas outtalade konflikter i organisationen som är svåra att komma åt eller så krockar privatlivets åtaganden med organisationens krav.

Alla behöver då och då stöd att vända och vrida på situationen för att få klarhet i frågor eller situationer och därmed kunna fatta bättre beslut.

Samtalen bygger på NLP-modellen och hur man påverkar genom språket. Vi arbetar med öppna frågor där ni själva kommer fram till svaren. Coachen ansvarar för att leda processen och du som utövare ansvarar för din egna vilja och agerande. Coaching kan genomförs både ”one on one” eller i grupp.

Erfarenhet

Vår coach är diplomerad och har mångårig erfarenhet inom coaching på olika nivåer och har bland annat arbetat med förändringsarbete, krishantering och generationsväxling.

Coachning Idésuppport
Back To Top