Hoppa till innehåll

Affärsutveckling för tillväxt och bättre lönsamhet

Affärsutveckling idag är din organisations viktigaste process
för att vara konkurrenskraftig och lönsam imorgon.

Ofta blir affärsutveckling aktuellt när organisationer ska starta, byta inriktning, vid kriser eller när man står inför nya utmaningar. Organisationer som bara fokuserar på affärsutveckling vid kris eller dåliga resultat kommer aldrig nå den potential som de faktiskt har. Istället arbetar man alltid i uppförsbacke med kniven på strupen.

Syftet med en tydlig affärsutvecklingsprocess är att ni kan styra utvecklingen systematiskt och kontinuerligt. På så sätt blir utvecklingen en naturlig del av den dagliga styrningen och man säkerställer att man tar höjd för morgondagens risker och möjligheter.

Genom vår erfarenhet inom processtyrning och affärsanalyser hjälper vi organisationer att bryta ned den strategiska målbilden till processer och aktiviteter.

När bör ni kontakta oss?

Nedan ser du några olika faktorer som är vanliga orsaker till att våra kunder kontaktar oss. Självklart är detta inte en komplett lista, så undrar du något annat så är det bara att skicka en e-post till oss så hör vi av oss till dig.

 • Stämmer organisationens affärsplan med hur ni bedriver verksamheten?
 • Är affärsplanen långsiktig och anpassad till morgondagens krav?
 • Arbetar ni på ett effektivt sätt som är hållbart i dagens samhälle?
 • Saknar medarbetare motivation?
 • Gör organisationen rätt saker, eller gör någon annan det bättre?
 • Hur stor del av kundens behov tillgodoser vi?
 • Vad vet vi om våra kunders faktiska behov?
 • Hur ser utbudet ut?
 • Var finns utrymme för tillväxt?
 • Behöver marknaden analyseras?
 • Vilka synergieffekter finns inom organisationen?
 • Ni behöver samarbetspartners, men hittar inte några som känns bra.

Komplettera gärna era affärsutvecklingen med andra strukturer för att utveckla din organisation. Du kan läsa om våra andra tjänster här >>