skip to Main Content

Affärsutveckling idag är din organisations viktigaste process
för att vara konkurrenskraftig och lönsam imorgon.

Ofta talar man om affärsutveckling när organisationer startas, byter inriktning, vid kris eller står inför nya utmaningar. Organisationer som bara fokuserar på affärsutveckling vid kris eller dåliga resultat kommer aldrig nå den potential som de faktiskt har. Istället kommer man alltid arbeta i uppförsbacke med kniven på strupen.

Syftet med en tydlig affärsutvecklingsprocess är att utvecklingen ska styras systematiskt och kontinuerligt. På så sätt blir utvecklingen en naturlig del av den dagliga styrningen och man säkerställer att man tar höjd för morgondagens risker och möjligheter.

Genom vår erfarenhet inom processtyrning och affärsanalyser hjälper vi organisationer att bryta ned den strategiska målbilden till processer och aktiviteter.

När bör ni kontakta oss?

•   Stämmer organisationens affärsplan med hur verksamheten bedrivs?

•   Är affärsplanen långsiktig och anpassad till morgondagens krav?

•   Arbetar ni på ett effektivt sätt som är hållbart i dagens samhälle?

•   Saknas motivation hos medarbetare?

•   Gör organisationen rätt saker, eller gör någon annan det bättre?

•   Hur stor del av kundens behov tillgodoser vi?

•   Vad vet vi om våra kunders faktiska behov?

•   Hur ser utbudet ut?

•   Var finns utrymme för tillväxt?

•   Behöver marknaden analyseras?

•   Vilka synergieffekter finns inom organisationen?

•   Ni behöver samarbetspartners, men hittar inte några som känns bra.

vilken väg går ni
Back To Top