skip to Main Content

Vår utbildning Diplomerad internrevisor riktar sig till dig som är ny i revisorsrollen, eller du som är självlärd och vill utveckla dina kunskaper.
Företags interna revisorer är ett av ledningens primära verktyg för att få information om hur väl företagets processer fungerar, samt är en drivande kraft i förbättringsarbetet. Det är därför viktigt att utsedda revisorer har rätt kompetens och kan genomföra revisionsintervjuer utan att personal känner sig granskade.

Tidsåtgång: 1 + 1 dag

Innehåll: Utbildning Diplomerad internrevisor

• Genomgång av standardkraven inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö
• Övningar kring revisionsmetodik och revisionsupplägg
• Viktning och hantering av avvikelser

Utbildningen genomförs både som öppen och företagsanpassad.

Pris för öppen utbildning
SEK 8000 sek inkl. luncher

Pris för företagsanpassad utbildning skickas på förfrågan.

Kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning som passar just er.

utbildning Diplomerad internrevisor
Back To Top