skip to Main Content

Jobbar ni åt samma håll?
För att skapa samsyn i en organisation kan man visualisera detta för medarbetarna genom företagsspel. Ett företagsspel är ett effektfullt verktyg som skapar förståelse, engagemang och insikt som bidrar till organisationens utveckling.

Glassfabriken
erbjuder tävling, spänning och eftertanke som passar alla i organisationen.
Spelet skapar förståelse hur alla bidrar till utvecklingen.

SYFTE
Att förstå hur det egna arbetet påverkar ”affären”
Hur var och en bidrar till resultatet
• Att förstå den affärsekonomiska verklighet som organisationen arbetar i
Att förstå ekonomiska termer, samband och rapporter

Vi skräddarsyr övningar efter kundens behov, t.ex. hur personalkostnader, kvalitetsbristkostnader och merförsäljning påverkar företaget.

TIDSÅTGÅNG: 0,5 DAG

Glasscompagniet
riktar sig primärt till dig som inte är ekonom men behöver djupare förståelse för resultat- och balansräkning, nyckeltal och hur dessa återspeglar verksamheten. Spelet ger Insikt i hur du kan styra och utveckla din verksamhet och bedöma ekonomiska konsekvenser av olika handlingar.

SYFTE

• Förstå vad som påverkar lönsamheten i organisationen
• Skapa insikt kring ekonomiska termer, samband och rapporter
• Kunna ta fram och tolka nyckeltal

TIDSÅTGÅNG: 1 DAG

Spelen kan genomföras som ren utbildning, vid kickoffer eller teambuilding.

glassfabriken
glasscompagniet
Back To Top